Aktuality
z nášho domova

Aktuality Aktuality

SOCIÁLNY ÚSEK

V našom zariadení opätovne začína prebiehať skupinová záujmová činnosť. Klienti sú aktivizovaní prostredníctvom techník z artterapie, ergoterapie, muzikoterapie. Znovu zapájame klientov do cvičení na podporu koncentrácie a schopnosti vytvárania asociácií. Aktivizácia klientov prebieha denne v interakčných skupinách podľa plánovaných rozvrhov. V sebarealizačných a tvorivých výtvarných technikách dávame priestor našim klientom pravidelne v utorky a kognitívnym tréningom vo štvrtky.

Na prehlbovanie vzájomných vzťahov využívame hudbu, ktorá stimuluje procedurálnu aj dlhodobú pamäť. Hudba pôsobí na človeka súčasne všetkými svojimi základnými dimenziami a štruktúrami, preto chápeme jej vplyv ako pôsobenie istého globálneho systému. Od 01.07.2020 sa majú možnosť klienti pravidelne stretávať pri tejto stimulácii pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie.

Aktuality Aktuality

AKO SME PREŽILI PRVÚ VLNU OPATRENÍ S PANDÉMIOU OCHORENIA COVID-19 S NAŠIMI SENIORMI.

Klienti boli pravidelne informovaní o aktuálnej situácii.

Viedli sme s nimi pravidelné rozhovory, vykonávali techniky správneho a vedomého dýchania a odkláňania pozornosti od ťažkej situácie, ktorá bola častokrát obmedzujúca.

Využívali sme tiež techniky na zvládanie krízy, napätia, alebo nervozity u všetkých klientov, kde toto napätie bolo prítomné.

Klientom sme pravidelne umožňovali spájať sa telemostom so svojimi príbuznými.

Projekt „Hodina seniorom“ sprostredkoval klientom telefonické rozhovory s dobrovoľníkmi, ktorí im boli ochotní venovať svoj čas a vypočuť si ich starosti aj radosti.

Zabezpečovali sme nákupy potravín a hygienických potrieb

Obdobie, ktoré sme prežívali bolo náročné na zvládanie emócii prameniacich zo strachu pred neznámym. Prinieslo nám mnoho obmedzení, usmernení a pokynov, na ktoré sme neboli pripravení.

Ďakujeme klientom a ich rodinným príslušníkom za trpezlivosť a spolupatričnosť, ktorú nám prejavovali.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom za obetavosť pri starostlivosti o zdravie našich seniorov.

Upozorňujeme však, že zariadenie ostáva v určitom pohotovostnom režime, ktorý bude musieť byť aktivovaný pri akomkoľvek podozrení na zhoršenie situácie.

Aktuality Aktuality

Prednáška na tému Amerikánsky dom na Zemplíne

Dňa 21.5.2019 sa klienti Michalovského domova seniorov zúčastnili prednášky, ktorú si pre nich pripravili zamestnanci sociálneho úseku v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach pod vedením zamestnanca Mgr. Maroša D.. Premietali sa rôzne typy dedinských domov amerikánskeho pôvodu. Zamestnanec múzea pripomenul, aká bola vtedy obľúbená glazovaná keramika v podobe pestrofarebných a obrázkových dlaždíc či drobnej mozaiky. Poukázal na rôzne typy fasád s náboženskými či prírodnými symbolmi. Seniori sa aktívne zapájali svojimi otázkami do prednášky.

Aktuality Aktuality

Den Matiek

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. Pri tejto príležitosti si pre seniorov pripravili deti zo základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach krátky program pod vedením pani učiteľky. V závere boli klientky zariadenia obdarúvané symbolickým kvietkom.

Aktuality Aktuality

Tvorivé dielne na 1. poschodí.

V spolupráci s Klubom seniorov na ulici Užhorodskej v Michalovciach zamestnanci sociálneho úseku na 1. poschodí spolu s klientmi vyrábali veľkonočné vajíčka, servítkovou technikou a zdobili vázičky. Klienti sa zapájali a spolupodieľali sa na výrobe, čím si precvičovali jemnú motoriku. Pri zdobení rozprávali, ako sa pripravovali v minulosti na Veľkú noc. Na záver si každý zobral výrobok, ktorý vyrobil.

Aktuality Aktuality

Prednáška o bezpečnosti seniorov na tému "Ako sa nestať obeťou trestného činu".

Dňa 08.04.2019 sa v Michalovskom domove seniorov uskutočnila prednáška organizovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci projektu s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorú viedla Ing. Oľga L.. Pre klientov bola v úvode stretnutia pripravená krátka beseda spojená s premietaním videozáznamov zameraných na ukážky najčastejších trestných činov páchaných na senioroch. V závere stretnutia prebehla krátka diskusia zameraná na vlastné skúsenosti seniorov s touto problematikou a taktiež bol využitý priestor pre individuálne poradenstvo.

Aktuality Aktuality

Výroba veľkonočných vajíčok

Dňa 04.04.2019 sa na spoločenskej miestnosti druhého poschodia zišli obyvatelia zariadenia, aby si vyrobili veľkonočne vajíčka. Zdobenie vajíčok je najobľúbenejšou činnosťou tradičných sviatkov jari. Aj veľkonočná výzdoba podlieha trendom a nemusí vždy znamenať len tradičné motívy. Klienti si ušili niekoľko vajíčok z flisu a vyzdobili ich rôznymi motívmi. Techniku dierkovanie im predviedla pani H., ktorá sa tomu intenzívne venuje a prijala naše pozvanie. Pri výrobe si zaspomínali na sviatky a zvyky, ktoré dodržiavali počas svojej mladosti.